هم‌بنیان‌گذار دیوار و معاون محصول و مهندسی در نقشه و مسیریاب بلد