مهندسی فناوری اطلاعات، تولید کننده و استراتژیست محتوا ، مدیر تحریریه همیار وردپرس