ویرگول
ورودثبت نام
نفیسه خطیب پور
نفیسه خطیب پور
خواندن ۱ دقیقه·۳ سال پیش

بدجنس ها. مزخرف ها.

تویی^^دقیقا خودتی وقتی به یکی دروغ میگی
تویی^^دقیقا خودتی وقتی به یکی دروغ میگی

تاریکی؛

سایه ای از نور؛ که پیش از روشنایی؛

در همه جا، نِشَسته است!

مرگ بر مرگ.

مرگ بر تمامِ پوزخند هایتان.

نفرین بر تمام دروغ هایتان.

کلاه بردار های ابدی!سلامِ من برای شما!

گوش های من برای شما!

_ شلیکِ دروغ.

خشم های من برای شما!

خواهش های من برای شما!

_ شلیکِ فریب.

زخم های من از شما..

درد های من از شما...

_ شلیکِ بدرود.

بغض های من برای شما.

بیداری های من برای شما..خاطره ها؛ لحظه ها

نگاه ها؛ دست ها

آغوش ها؛ حرف ها

چشم ها؛ عشق ها

اشک ها؛ لبخند ها

سکوت ها؛ بغض ها

زمستان ها؛ پالتوها

جاده ها؛ تابستان ها

گل دادن ها؛ خجالت ها

بهار ها؛ شکوفه ها

برگ ها؛ پاییز ها

قهوه ها؛ کافه ها

پارک ها؛ تاب ها

عصر ها؛ کوه ها

کفش ها؛ خستگی ها

جیغ ها؛ فریاد ها

سر درد ها؛ قرص ها

مکث ها؛ بوسه ها

حصار ها؛ سیگار ها

خواسته ها؛ تخریب ها

پنجِ صبح ها؛ بیداری ها

علاقه ها؛ نگفتن ها

سلام ها؛ بدرود ها

پایان ها....خاطره ها..

بروید.

خدا حافظ هایم گران است..

خدا نگه دارتان نباشد!

بروید.

به امید دیداری برای چشم های شما ندارم.

بروید.

دروغ های چرک.

نفیسه خطیب پور _ فضای سمیِ اینستاگرام

@roots.ofme


زندگیرفیقدلنوشتهعشقدلنوشته کوتاه
I am talking to you to express my existence with words, maybe this is my liberation. پیج نقاشی هام: feelnafis@
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید