حرف هایی برای اخر سال

سلام سلام !

قرار است کمی حرف های آخر سالی بزنیم .

همان طور که بی خبر نیستید یک روز بیشتر تا سال جدید نمانده . شرط می بندم نصف تان یکی از آن سالنامه گنده ها خریده اید که چه می دانم داخلش هدف های تان را بنویسید و اورست را فتح کنید ... تنها ایرادش این است که نصف آن سالنامه ها تنها کاربردشان جمع آوری خاک و تبدیل شدن به زباله در پایان سال است (متاسفانه )

راستش تعریف از خود باشد من امسال یه دفترچه قد نخود برداشتم و چند تا دونه هدف قد عدس داخلش کاشتم و غیر یکی دوتا برای همه ش حداقل تلاش کردم و از به نود درصد شان به گیاه رسیدم . فکر می کنم بخش اعظم اینکه به اهدافمان نمی رسیم علاوه بر کم کاری هدف های گنده است . اگر ریزش کنیم یا انعطاف پذیر شاید بیشتر بهشان برسیم . ( امتحان کنید)

امسال از دفتر «هر روز یک سوال ، سه سال در یک دفتر » استفاده کردم (هنوز دو سال دیگر تاریخ مصرف دارد و این خارق العاده است ) پیشنهاد می کنم اگر مثل من کشته مرده روان شناسی و خود شناسی هستید از این دفتر استفاده کنید . برای امسال هم کتاب بیداری را خریده ام . به نظرم می تواند مفید باشداما خب نتیجه آش آخر سال بیرون می اید . هر روز باید یک صفحه اش را پر کرد و خوبی اش این است که آدم را مجبور به نوشتن می کند . برای امسال فقط مانده یک دفتر برنامه ریزی بخرم که به امید خدا می ماند بعد سیزده بدر . فکر نمی کنم قبل سال تحویل چیزی منتشر کنم پس فعلا : پیشاپیش

هر روزتان نوروز

نوروز تان پیروز

دوست تان دارم ، بدرود