خلوت با خودم

دلم میخواد یک دل سیر با خودم حرف بزنم...

در آخر خودم را محکم در آغوش بگیرم و بگم مرسی که همیشه هوای من رو داشتی من رو تنها نگذار ♥️

کنح تنهایی من
کنح تنهایی من


در خلوت با خودم

من : خودم کمی باهات درد و دل کنم

چقدر راحت همه حرفام رو بهت میزنم

خیلی بهت اطمینان دارم

تو بهترین دوست، بهترین رفیق و بهترین یار تنهایی من بودی و هستی

از وقتی باهات آشنا شدم، دیگه نمیتونم ازت دل بکنم

روزی نیست که بهت فکر نکنم ، دایم بیادتم بفکرتم و گاهی خیلی دلم برات تنگ میشه

گهگاهی سرم شلوغ میشه اما بدان که بی یاد تو هرگز روزم نمیگذره

تنهایی من و خودم
تنهایی من و خودم


خودم: چرا گاهی ازم دور میشی؟

من : ازت دور نمیشم مشغله ام زیاد میشه دیر به دیر بهت سر می زنم ...

خودم : پس مشغله هات از من ، مهم تر هستند درسته؟

من : نه نه اصلا

خودم : پس چی ؟ مهم تر هستند که جای من رو پر می کنند !

من : می دونی چیه راستش رو بهت میگم

یکم ازت دور میشم تا مشتاقانه تر به سمتت بیام و با جاذبه بیشتر بهت نزدیک میشم ...

خودم : من که نفهمیدم چی گفتی و منظورت چیه اما مهم این هست که اون مواقع که نیستی ، اولویت نیستم . اما یک نکته میخوام بهت بگم که ازم دور نشو تحت هیچ شرایطی مساله ای ازم مهم تر نباشه

یک بار بیشتر در این دنیا زندگی نمیکنی

و کسی قول فردا و حتی دقایق آینده رو بهت نداده

پس اولویتت من باشم من ...

هر تصمیمی میخوای بگیری ...

هر قدمی میخوای برداری...

هر حرفی میخوای بزنی ...

اولویت من باشم

آخه بیشتر از همه من تو رو دوستت دارم

اولویت زندگی خودت  باش
اولویت زندگی خودت باش


من: سعی میکنم

خودم : بیا بغلم و همیشه باهام بمون

من و خودم👩‍❤️‍👩🤗