ویرگول
ورودثبت نام
Naqme♬♪
Naqme♬♪
خواندن ۱ دقیقه·۲ سال پیش

اَز مَن بَرایِ دریا..

تو دلم بارونِ آشوب میباره!..

انگار که یه ماهیِ زنده رو قورت دادم،حالا مونده تویِ گلوم و هی بالا پایین میپره!

یا یه دخترِ کوچیک گم شده تو سرم و داره خفه میشه تو خلاء و پراکندگیِ فکرام..

انگار یه پروانه داره غرق میشه تو غمِ قلبم..

یا انگار یه گنجیشک از آسمون اومده پناه اورده به دستایِ من،اما داره از سردیِ دستام یخ میزنه و من فقط نیگاش می کنم..

انگار که یه نغمه ام که تنها مونده بینِ هیاهویِ آدم ها و می خواد خودشو بندازه تو آغوشِ تنهاترِ دریا...

اصن انگار یه نغمه ام که دور موندم از دریایِ خودم

یا دریا که جدا افتاده از نغمه اش!...

دریاآشوبدلتنگینغمهدلنوشته
گاهاً سرم برایِ نگه داشتنِ رویا هایِ درونِ ذهنم کوچک است..
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید