کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی هستم. باور دارم که کلید نزدیکی و کمک به سایرین، درک و همدلی می باشد. باید تلاش کنیم که دنیا را از دید دیگران نیز ببینیم. چرا که می توان از هر کس آموخت.


مسعود طاهریان هنوز پستی در ویرگول ننوشته. بعد از انتشار اولین پست، آن را در اینجا نمایش می‌دهیم.