ویرگول
ورودثبت نام
مبینا ترابی
مبینا ترابی
خواندن ۱ دقیقه·۹ ماه پیش

رمان جنایی منجلاب خون

رمان  مبینا ترابی نویسندگی
رمان مبینا ترابی نویسندگی
کار از پیامبران و معجزه ها گذشت منتظریم این بار خدا بر روی زمین بیاید، اگر من گناهکارم و مشتبه مرا به سزای اعمالم برساند و اگر تو اشتباه می کنی تو را به لجنزار ها تبعید کند...
میم. نقطه
رماننویسندگیرمان منجلاب خونمبینا ترابی
نویسنده کتاب سیگنال مرگ و رمان های آنلاین بندباز، عاشقی به وقت تو، قتل در شصت ثانیه رمان منجلاب خون، جهنم سبز، دلنوشته های کودک عاشق، رمان در حال تایپ ( حکومت زنان) دنیای رمان کتاب سیگنال مرگ.
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید