برنامه افزایش فروش

همیشه به مدیران شرکت‌ها و مجموعه‌ها توصیه می‌کنم اگر می‌خواهید افزایش فروش داشته باشید، برنامۀ درستی برای این موضوع بچینید. بسیاری از برنامه‌های افزایش فروش، تنها و تنها تقلید و یا توصیه‌های بسته‌بندی شده‌ای است که توسط برخی به اصطلاح "مشاورین فروش" و یا شرکت‌های مشاوره‌ای ارائه می‌شود.

یکی از خنده‌دارترین برنامه‌های افزایش فروش برای یک رستوران این بود که "مشاور مذکور" که دارای سایت و صفحۀ اینستاگرام چندK بود، به مدیر رستوران توصیه کرده بود که از فضای موجود به بهترین نحو استفاده کند تا مشتریان بیشتر شوند و بیشتر بتوانند بمانند تا مورد پذیرایی قرار بگیرند.

روشهای افزایش فروش
روشهای افزایش فروش

به نظرتان چه نتیجه‌ای اتفاق افتاده بود؟ بالا و پایین رفتن‌ها معایب زیادی برای مشتریان داشت که وقتی طی تحقیقات بازاریابی به جمع‌بندی رسیدیم و به مدیر آن رستوران گزارش دادیم، تنها یک عیب آن این بود که بالا و پایین رفتن‌های مشتریان، سبب شده بود کف رستوران آلوده به آشغال‌های چسبیده به کف کفش آنها شود!

توضیح عکس: تصویر تزئینی است، اما شاید الگوی خیلی از مشاورین فروش در کشور ما باشد!