توسعه دهنده نِیتیوْ(Native) موبایل ( اندروید/آی او اس(کنارگذاشته شده))