قبیله سرخپوستان

قبیله سرخپوستان
دوران کودکی و جوانیم همه در عشق و عاشقی‌های ساعتی و عجیب و غریب گذشت،...