يک پسر 18 ساله اصفهانی در رشته کامپيوتر که به دنبال بالا بردن سطح فکري و علمی و همچنين مفيد بودن براي خودم که کار خيلي سختيست.الکي😁😜