ویرگول
ورودثبت نام
مصطفی جاویده
مصطفی جاویده
خواندن ۵ دقیقه·۴ سال پیش

خلاصه کتاب مدیر یک دقیقه ای

در این کتاب به سه رمز مدیریت یعنی هدف گذاری یک دقیقه ای و تمجید یک دقیقه ای و توبیخ یک دقیقه ای اشاره شده است. با بکارگیری این سه فن ساده و عملی توان تولید خود را افزایش دهید، وقت بیشتری در اختیار داشته باشید و از کار و حرفه خود، خانواده خود و "خود" خود بهترین بهره را به دست آورید.

افرادی که درباره خودشان حس خوبی دارند نتایج خوبی ارائه می دهند. (کلید عملکرد بهتر)

اولین رمز: هدف گذاری یک دقیقه ای

هدف گذاری یک دقیقه ای یعنی:

 1. روی هدفها توافق کنید
 2. عملکرد یا رفتارهای خوب و درست را شناسایی کنید
 3. هدف ها را با کمتر از 250 کلمه یادداشت کنید
 4. هدف را بخوانید و دوباره بخوانید. این کار هر بار فقط یک دقیقه وقت میگیرد
 5. هرازگاه در طول روز یک دقیقه را صرف بررسی عملکرد، اجرا یا رفتار خود کنید
 6. ببینید آیا عملکرد، اجرا، یا رفتار شما با هدفتان مطابقت دارد یا ندارد

فقط هدفهای بزرگتر و مسئولیتها را روی کاغذ بیاوریدر(3 تا 6 هدف) نه هر جنبه ای از آن یا جزئیات کار را.

یک دقیقه درنگ کنید، هدف هایتان را به یاد آورید به عملکرد خود توجه کنید ببینید اجرا و عملکرد شما با هدفهایتان تطابق دارد یا ندارد.

رمز دوم: تمجید یک دقیقه ای

تمجید یک دقیقه ای وقتی موثر است که شما

 1. از قبل به افراد چگونگی عملکردشان را اطلاع دهید
 2. افراد را فوری تمجید کنید
 3. به افراد بگویید که چه کاری را درست انجام داده اند. در این کار صریح باشید
 4. به افراد بگویید از اینکه کار را درست انجام داده اند راضی و خشنود هستید و بگویید طرز اجرا و رفتار آنها به سازمان و افراد دیگری که در آن کار میکنند کمک می کند.
 5. با چند لحظه سکوت، فرصت دهید آنها خوشحالی و رضایت شما را حس کنند
 6. تشویقشان کنید که همیشه درست رفتار کنند
 7. با قدردانی دست بر شانه شان بزنید یا با آنها دست بدهید به گونه ای که متوجه شوند از موفقیتشان حمایت و پشتیبانی خواهید کرد.

چرا تمجیدهای یک دقیقه ای موثرند؟

ما همه در جستجوی چیزی هستیم که به ما احساس خوب می دهد و از چیزی می گریزیم که به ما احساس بد می دهد. آیا وقتی کودک نمی تواند در ابتدا راه برود و می افتد بلندش می کنیم و مشتی بر پشتی می کوبیم و می گوییم که "به تو گفتم راه برو. نگفتم؟" نه این طور نیست. وقتی روز اول یک لحظه روی پا خود ایستاد و تلوتلو خورد او را در آغوش گرفته و می بوسیم و می گوییم ایستاد ایستاد.

رمز سوم: توبیخ یک دقیقه ای

توبیخ یک دقیقه ای وقتی موثر است که

 1. از قبل به افراد بگویید که آنها را با صراحت از چگونگی عملکرد و رفتارشان مطلع خواهید کرد.
 2. افراد را بی درنگ توبیخ کنید
 3. با صراحت اشتشباهشان را برایشان بگویید
 4. به افراد بگویید از اینکه کار را درست انجام نداده اند شما در جایگاه مدیر چه احساسی دارید با صراحت احساس خود را برایشان بیان کنید
 5. در آن حال ناراحت، چند ثانیه سکوت کنید تا افراد دلخوری و حال بد شما را حس کنند
 6. سپس با آنها دست دهید و یا با مهربانی بر شانه هایشان بزنید تا احساس کنند در کنارشان هستید
 7. به آنها بگویید که افراد با ارزشی برای شما هستند
 8. تاکید کنید که آنها شخصا آدم های خوبی هستند
 9. خود درک کنید که وقتی توبیخ تمام شد مسئله تمام شده است

چرا توبیخ های یک دقیقه ای موثرند؟

این گونه توبیخ ها فوری است. هدف از این توبیخ یک دقیقه ای رفع مشکل و حفظ فرد است. به همین دلیل نیمه دوم توبیخ را با تمجید و حسن جویی پایان دهید و بدین وسیله به آنها تفهیم کنید که خودشان خوب هستند ولی رفتارشان خوب نیست. به همین خاطر است که تنها افراد دارای توانایی را توبیخ می کنیم و در انتها به آنها می گوییم که افراد با ارزشی هستند. کارآموزان را توبیخ نکنید. اگر اشتباه کردند نیاز به آموزش دارند آنها را راهنمای کنید تا توانمند شوند. اگر بعد از بارها راهنمایی باز پیشرفتی نکردند شاید اصلا برای آن کار مناسب نیستند.

خلاصه روش مدیر یک دقیقه ای

شما با افراد هدف گذاری یک دقیقه ای می کنید تا بدانند چه کاری از آنها خواسته شده است و عملکرد درست را قبلا به آنها آموزش می دهید سپس سعی می کنید آنها را در حین اجرای درست غافلگیر کنید تا بتوانید تحسین و تمجیدشان کنید و بعد چنانچه تمام مهارتهای اجرا را کسب کرده باشند ولی از کاربرد آنها خودداری کنند توبیخشان می کنید

خلاصه نموداری از روش ارائه شده در کتاب مدیر یک دقیقه ای
خلاصه نموداری از روش ارائه شده در کتاب مدیر یک دقیقه ای

سیستم 5 گام (PRICE) در مدیریت یک دقیقه ای:

 1. مرحله Pin Point: مرحله تشخیص دقیق فضاو حوزه های قابل مشاهده و قابل اندازه گیری برای اجرا و عملکرد افراد است.
 2. مرحله Record: یادداشت و ثبت کردن اطلاعات است. دقت می کنیم که از فضاها و موقعیت هایی که می خواهیم بهبود دهیم حرف می زنیم و نه از مشکلات. اگر کسی گفت که کاری که انجام می دهد را نمی توانید اندازه گیری کنید از او می خواهید که آن کار را زمین بگذارد او خودش سعی می کند که آن را اندازه گیری نماید
 3. مرحله Involve : بر سر شاخص ها با او توافق کنید به یاد داشته باشید که از نمودارها به صورت ابزار و سلاحی بر ضد افراد یا یک مدرک جرم نباید استفاده کنید و از آن تنها برای به دست آوردن فیدبک اطلاعات بدست آمده از اجرای قبلی استفاده می کنیم.
 4. مرحله Coach: از نمودارها به عنوان ابزاری برای آموزش استفاده کنید. اهداف باید واقع گرایانه نسبتا سخت ولی دست یافتنی باشند.اهداف باید کوتاه مدت باشند و باید دانست حرکت به سمت یک اجرای کاملا درست از یک سری اجراهای تقریبا درست تشکیل شده است
 5. مرحله Evaluate: پیشرفت را ارزیابی و ارزشیابی کنید. جریان اطلاعات نباید گنگ و کند باشد وگرنه ابزار موثری برای هدایت نخواهد بود. در مدت کمتر از شش هفته(یک ماه و نیم) بی هیچ جلسه رسمی از رفتار و عملکرد کادر نموداری تهیه کنید. ما نمی خواهیم آنها را اذیت کنیم. وظیفه من مدیر این نیست که عبوس بنشینم و دستهایم را بغل کنم و خیره و تند ارزشیابی کنم باید آستین ها را بالا بزنم و جوابگوی آنچه افرادم برای اجرا نیاز دارند باشم.
خلاصه 8 صفحه ای از کتاب "مدیر یک دقیقه ای" و کتاب "گفتگو با مدیر یک دقیقه ای" را می توانید از آدرس زیر دانلود کنید.

https://drive.google.com/open?id=108yS7t0kU9yWpTGer6ytkRGtoimfBA7N


پی نوشت بنده: لازم به توضیح است که منظور از تمجید و توبیخ به معنای بازخورد مثبت و منفی دادن است وگرنه بنده با بررسی هایی که انجام داده ام به این نتیجه رسیده ام که مدیریت مبتنی بر تشویق و تنبیه مثل مدیریت بر مبنای پاداش های مالی و جریمه های مالی، علیرغم پرطرف دار بودن آنها به دلیل عدم توجه به جنبه های انسانی کارکنان و تشبیه رفتار کارکنان همانند یک ماشین و یا حتی همانند یک موش آزمایشگاهی، کارایی لازم را ندارند. برای مطالعه بیشتر در این زمینه کتاب های زیر را پیشنهاد می دهم:

 • کتاب چهار روز با دکتر دمینگ نوشته ادوارد دمینگ
 • کتاب مدیریت بدون زور و اجبار نوشته ویلیام گلسر
 • کتاب نه تنبیه و نه تشویق نوشته الفی کهن
 • کتاب چماق و هویج دیگر کارایی ندارد نوشته پاول مارسیانومدیریتخلاصه کتابپاداش و تنبیهفیدبککارایی
معاون آی تی یک شرکت نرم افزاری ام و به دنبال یادگیری و آموزش بهترین روشهای خودشناسی و خودسازی و مربیگری و رهبری سازمان هستم. موفقیت آموختنی است. https://mostafajavideh.ir
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید