ویرگول اولی ^-^

من 16سالمه...

من 16سالمه و هدفمو گم کردم

من 16سالمه و هنوز شروع نکردم

من 16سالمه و نمیدونم چیو دوست دارم

من 16سالمه و گاهی از زندگی خسته میشم

من 16سالمه و استعدادها و توانایی هامو نمیشناسم

من 16سالمه و دنیای مجازی برام قابل درکتر از دنیای حقیقیه

من فقط 16 سالمه

شاید امروز بهترین روز برای یه زندگی بهتر باشه!؟!