تنها در سیاره - 12

بعد از ارسال گزارش ماموریت تصمیم گرفت بفهمد این ربات از کجا آمده و ماموریتش در این سیاره چیست.

" جالبه ... همان طوری که خیال پردازی کرده بودم حتی یه اتصال Serial هم داره "

برای دستیابی به اطلاعات موجود در حافظه ربات از پورت Serial سفینه به ربات متصل شد.

" خوب پس اگه مثل طرح خیالی من باشه باید یه جایی برای نگهداری مشخصات و وقایع هم داشته باشه ! "

روی صفحه مانیتور سفینه اطلاعاتی از مشخصات ربات و سازنده آن نمایان شد.

" باورم نمیشه !!!! - یعنی سازنده ربات من هستم؟!!!! این امکان نداره... من فقط تصور ساختن رباتی مثل این رو داشتم!!! "

کاملا شوکه شده بود و توجیهی برای این وضعیت نداشت! دوست داشت همه این ها فقط رویایی باشد...

سعی کرد بفهمد از عمر فعالیت ربات چقدر گذشته است و وقتی زمان اولین فعالیت ربات را به تاریخ سیاره مادر تبدیل کرد فهمید که ربات درست در دوره نوجوانی او ساخته شده!

حالا بیشتر از قبل درمانده شده بود. از جایش بلند شد و شروع به راه رفتن سریع کرد. سعی کرد فکر کند و تمام فرضیه های ممکن را در ذهنش بسازد...

" یعنی یکی دقیقا مثل من این ربات را ساخته ؟!!! دقیقا در زمانی که من تصور ساختن آن را می کردم ؟!! "

چیزی که به ذهنش رسید این بود که حتما این ربات توسط یک موشک و یا سفینه به این سیاره رسیده و تصمیم گرفت اطلاعات زمان اولین حرکت ربات روی سیاره را تشخیص دهد.

" جالبه همزمان با من به این سیاره رسیده! یعنی درست وقتی من فرود آمدم و از سفینه پیاده شدم این ربات هم شروع به حرکت کرده ! "

تصمیمش را برای یافتن سفینه حامل ربات گرفته بود... اما تا شارژ کامل سیاره نورد و اکسیژن لباس فضایی باید تا فردا صبر می کرد...

قبلی: تنها در سیاره - 11

بعدی:‌ تنها در سیاره - 13