من محمدرضا صادقی هستم و نام هنری من رضاصاد هست . من با آپدیت ترین منابع جهان آموزش می‌بینم و به دیگران آموزش میدم. آدرس سایت آموزشی من : rezasadeghi.net