همیشه دوست داشتم یه برنامه نویس باشم و تلاشم رو میکنم که یه روز بشم