من به عنوان UX Researcher چه می‌کنم؟

من به عنوان UX Researcher چه می‌کنم؟
به طور خلاصه یه (User Experience Researcher (UXR یا محقق تجربه کاربری...