برنامه‌نویس‌ها پارتنرهای خوبی هستند یا چی؟

برنامه‌نویس‌ها پارتنرهای خوبی هستند یا چی؟
رابطه با یک برنامه‌نویس مثل تلاش برای به پرواز در آوردن یک خوک است. یک...