فارغ التحصیل کارشناسی نرم افزار دانشجو ارشد هوش مصنوعی توسعه دهنده (پایتون - فلسک) حوزه تحقیقاتی تخصصی: سیستم پیشنهاد دهنده مطالعه آزاد: تحلیل دنباله های DNA مدرس


مفاهیم بنیادی کوواریانس و همبستگی در یادگیری ماشین

مفاهیم بنیادی کوواریانس و همبستگی در یادگیری ماشین
اغلب داده کاوی به یکپارچه سازی داده ها یعنی ادغام داده ها از چندین منب...

واریانس در یادگیری ماشین

واریانس در یادگیری ماشین
تعریف واریانس و انحراف از معیار در آمارواریانس چیست؟ میزان پخش شدن رکو...

بررسی دو مفهوم under-fitting و over-fitting در یادگیری ماشین

بررسی دو مفهوم under-fitting و over-fitting در یادگیری ماشین
در این پست می خواهیم به دو مفهوم بسیار مهم over-fit و under-fit بپرداز...

بارگذاری مجموعه داده - Pandas 3

بارگذاری مجموعه داده - Pandas 3
باز کردن مجموعه داده ای در پایتونهمانطور که می دانید اولین گام برای آغ...

جبر خطی در هوش مصنوعی

جبر خطی در هوش مصنوعی
جبر خطی چیست؟ جبر خطی شاخه‌ای از ریاضیات است که به بررسی و مطالعۀ ماتر...

آموزش کتابخانه pandas در پایتون 2

آموزش کتابخانه pandas در پایتون 2
در قسمت های پیشین تعریفی از پاندا و کار کردن با آن و در پستی دیگر تعری...

مکعب داده در علم داده چیست؟

مکعب داده در علم داده چیست؟
فرض کنید چهار جدول داریدجدول 1) مشخصات مشتری ها را نگاه می دارد.جدول 2...

آموزش کتابخانه pandas در پایتون 1

زمانی که کاربر زبان برنامه نویسی پایتون هستید و قصد دارید در زمینه هوش...

یادگیری نظارتی و بدون نظارت

یادگیری نظارتی و بدون نظارت
یادگیری با نظارت و بی نظارت

یادگیری ماشین

تقریبا می شود گفت هرکسی تعریف خودش را از یادگیری ماشین دارد، اما از یا...