مهندسی نرم افزار و توسعه دهنده وب | نکاتی در مورد وب که فکر میکنم میتونه واسه خیلی ها مناسب باشد رو منتشر میکنم.