نشکن دلشو! بخدا آه هم نکشه، میگیره دامنتو

سلام می دونم این تیکه از عنوان به یاد شعر و اهنگ حاکان خدابیامرز و محسن یگانه انداخت اما این جا قصدم چیزی فراتر از شکستن دل عشقت بود.

مطلبی چند روز پیش توی سایت نوشتم، که البته فید بک هایی داشت که شاید برای شما هم این متن جالب باشد

دیدی گاهی توی شهر میبینی ی سری خانوم ها یا اقایون، جلوتر راه می افتن شیک و پیک! یکی دو تا اقا یا خانم هم، سالخوره، بعضا با وضع فقیرانه پشت سرشون، و این جوون تر ها سعی دارن ازشون دوری کنن و متاسفانه نگن این ها با هم نسبتی دارن؟

این صحنه رو دیدم و تو ذهنم این جرقه خود تا این متن رو بنویسم

شکستن دل مادر!

امیدوارم که تو هم بتونی از این مطلب استفاده کنی