1001 جمله قصاری که قبل از مرگ حتماً باید بخوانید-3

جملات کوتاه قرص‌های روانگردانی هستند که جنون کافی را برای رسیدن به افکار تازه و خلاقانه ایجاد می‌کنند.

من شیفتۀ جملات کوتاهم. رولان بارت زمانی گفته بود:

متنی که راجع به لذت است، تنها می‌تواند کوتاه باشد.

هر روز 5 جملۀ نغز و الهام‌بخش را صورت اختصاصی توی ویرگول بخوانید.


11

قوت من در نیافتن پاسخ برای هر چیز است.

را. م. چیوران

12

تمامی یک انسان از تمامی انسان‌ها ساخته شده و برابر کل آن‌ها ارزش دارد، و ارزش هر یک از آن‌ها با او برابر است.

-ژان پل سارتر

13

به خط خوش نوشتن، ستایش مفاهیم است.

-احمد شاملو

14

انسان‌ها برای یکدیگر آفریده شده‌اند. پس یا آن‌ها را اصلاح کن یا با ایشان بساز.

-مارکوس اورلیوس

15

چیزی را تا عمق شناختن یعنی قادر به برخورد خلاق با آن بودن.

-الیوت ایسنر

جملات قبلی را در لینک‌های زیر بخوانید:

1001 جمله قصاری که قبل از مرگ حتماً باید بخوانید-1

1001 جمله قصاری که قبل از مرگ حتماً باید بخوانید-2