پژوهشگر و مشاور فناوری اطلاعات و علوم رایانه | عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی | hshahrokhi.com