بنچ‌مارک؛ الگوبرداری یا کپی‌برداری؟

بنچ‌مارک؛ الگوبرداری یا کپی‌برداری؟
در این مقاله بنچ‌مارک را تعریف، انواع آن را بیان و تفاوت‌های آن با کپی...