با این ۱۲ راهکار خلاصه‌ و تیتروار ولی مهم و اساسی؛ حافظه‌مان را تقویت کنیم

با این دوازده راهکار می‌توانیم حافظه‌‌ای بهتر و مطلوب‌تر داشته باشیم.

راهکار شماره یک:‌ خوابیدن کافی و کامل و دقیق؛

راهکار شماره دو: نوشیدن به میزان کافی

راهکار شماره سه: ورزش کافی و مداوم و مستمر

راهکار شماره چهار: خوردن میوه و سبزیجات کافی

راهکار شماره پنج: توجه به چرت‌زدن روزانه

راهکار شماره شش: نقاشی و طراحی با دست غیرغالب

راهکار شماره هفت:‌ انجام کارهای عادی به روش غیرعادی

راهکار شماره هشت:‌ شروع‌نکردن صبح با موبایل و فضای مجازی

راهکار شماره نه: تجربه طعم و بو و مزه‌ جدید

راهکار شماره ده:‌ مطالعه و مطالعه و مطالعه

راهکار شماره یازده:‌ نوشتن روزانه

راهکار شماره دوازده: استفاده از تکنیک‌های پیوند و عددشکل و عددقافیه و سفر و الفبایی و سیستم اصلی برای تقویت حافظه

برای مشاهده توضیح دقیق و اطلاعات بیشتر درباره هر راهکار، مقاله «تقویت حافظه با ۱۲ راهکار عالی و اساسی» را ملاحظه کنید. همچنین برای آشنایی با تکنیک‌های مطرح‌شده در راهکار شماره دوازده، روی «دوره غیرحضوری تقویت حافظه:‌ از عادی به عالی» کلیک کنید.