پژوهشگر و سخنران در حوزه یادگیری و تقویت حافظه و تندخوانی؛ رتبه برتر بزرگترین مسابقه تندخوانی کشور در دانشگاه تهران، مردادماه۹۸؛ کمک‌ می‌کنم دقیق‌تر ببینیم و سریع‌تر بخوانیم و راحت‌تر به‌خاطر آوریم