تصویرساز، طراح گرافیک و انیماتوری که که اصول نگارشی را زیاد بلد نیست ولی می‌خواهد بنویسد!