ویکی روان یه محیط خیلی خودمونی از روانشناسان هست تا محتوای معتبر برای همه مردم تولید کنن. تو تعریف ویکی روان میگیم: روانشناسی برای عموم مردم خوشحال میشیم به سایت ویکی روان سر بزنید