من علاقه ی زیادی به تخصص اصلیم که طراحی لباس هست دارم و به سبک زندگی و تولید محتوا هم گاهی میپردازم