من زهره هستم. یک طراح تجربه کاربری و رابط کاربری که رسالتش در این دنیا اینه که استفاده از محصولات و برای انسان ها راحت تر کنه.