یک فرصت عالی کارآموزی برای روابط بین‌المللی فرهنگی

موسسه روابط خارجی (Institut für Auslandsbeziehungen) از موسسات معتبر آلمانی در زمینه تعاملات بین‌المللی فرهنگی است. هدف این موسسه رسیدن به درکی مشترک از مسائل و ارتقای جایگاه جامعه مدنی برای حل مشکلات است. به نظرم حتی اگر به این هدف هم اعتقاد ندارید، به راحتی از خیر فرصت کارآموزی این موسسه نگذرید.

شرایط کاری‌اش فوق‌العاده است؛ هم کارآموزی است، هم پولی پس‌انداز می‌کنید، هم رزومه خوبی جور می‌کنید. چه چیز بهتر از این؟ این فرصت یک نکته مثبت دیگر هم دارد؛ برای ایرانی‌هاست که احتمال پذیرش را بیشتر می‌کند.