فرصت اراسموس موندوس را از دست ندهید!

بهترین زمان درخواست دوره تحصیلی و بورس اراسموس موندوس همین زمان‌هاست. فرصت را از دست ندهید. سراسر سود است: زندگی در محیط جدید، درآمد خوب، زرنگ باشید کمی هم پس‌انداز همراه مدرکی معتبر که برای پیشرفت شغلی‌تان راه‌گشاست. بورس اراسموس همه این‌ها را با هم دارد!

در وب‌سایت اتحادیه در دو دقیقه به راحتی با شرایط و فرایند این دوره آشنا می‌شوید. سپس با دو چرخ زدن به فهرست دوره‌های مشترک برای دانشجویان ارشد می‌رسید. این پست را مختصر می‌نویسم؛ بقیه حرف‌ها بماند در پرسش‌ها.


راستی قبلا در مورد تجربه‌ام از دوره اراسموس نوشته‌ام. همین طور در انتشارات اقدام هوشمند مطالب بیشتری از مهاجرت و پذیرش دانشگاه پیدا می‌کنید.