اگر دنبال کمک‌هزینه تحصیلی هستید (Scholarship)(Fund)

من چند سال پیش بورس اراسموس موندوس برنده شدم؛ عالی بود. برای همین این لیست کمک‌هزینه‌های درجه یک را با شما در میان می‌گذارم. عکس آخر را پرینت بگیرید به سینه دیوار اتاق بزنید. حتما به هدف‌تان می‌رسید.

شرایط سختی داریم. مراقب جسم و جانتان باشید و نهایت تلاش‌تان را بکنید.

Fully Funded Scholarships 2023/2024 For International Students (Master’s/PhD)

1. Oxford Pershing Square Scholarship
Closing: Jan 2023
https://lnkd.in/gijaMgqt


2. World Bank Scholarships Program
Closing: Jan 2023
https://lnkd.in/gwgEiawf


3. Danish Government Scholarship
Closing: Jan 2023
https://lnkd.in/ghyRUVeX


4. Swedish Institute for Global Professionals
Closing: Jan 2023
https://lnkd.in/gZ85NzXM


5. Eiffel Scholarship Program Of Excellence
Closing: Jan 2023
https://lnkd.in/g3fUVRyy


6. President’s Scholarship 2019-20 at The Imperial College London
Closing: Jan/Mar/May 2023
https://lnkd.in/gQguKeAq


7. Chalmers IPOET Scholarships
Closing: Jan 2023
https://lnkd.in/gFeHFbqP


8. Orange Tulip Scholarship
Closing: Feb 2023
https://lnkd.in/g7cUJAJj


9. Rotary Peace Fellowship
Closing: Feb 2023
https://lnkd.in/g_7BYKdg


10. Lund University Global Scholarship
Closing: Feb 2023
https://lnkd.in/gnJ2xAnv


11. Uppsala University IPK Scholarship & Uppsala University President’s Club Scholarship
Closing: Feb 2023
https://lnkd.in/g4KyNJdm


12. Manaaki New Zealand Scholarship
Closing: Mar 2023
https://lnkd.in/gD7EArh7


13. Erasmus Mundus Joint Masters scholarships
Closing: Mar 2023
https://lnkd.in/gK3KFe2n


14. Commonwealth Shared Scholarship
Closing: Mar 2023
https://lnkd.in/gdpxFtnc


15. Australia Awards Scholarships
Closing: Mar 2023
https://lnkd.in/gZHa4Q6Z


16. Government of Romania Scholarship
Closing: Mar 2023
https://lnkd.in/g-ebTZsj


17. Fulbright Vietnamese Student Scholarship Program
Closing: Apr 2023
https://lnkd.in/gJsfcDKf


18. British Council scholarships for women in STEM
Closing: Apr 2023
https://lnkd.in/g6_wNKkd


19. Harvard University MBA Scholarship
Closing: May 2023
https://lnkd.in/gHxCdswj


20. MEXT Scholarships
Closing: May 2023
https://lnkd.in/g89s7AjB


21. GREAT Scholarships
Closing: May 2023
https://lnkd.in/gsbZD_F5


22. Scholarships of the Government of the Slovak Republic
Closing: May 2023
https://lnkd.in/gbXzwAH4


23. The Ignacy Lukasiewicz Scholarship Programme – Poland
Closing: May 2023
https://lnkd.in/gaYyUbR3


24. Italian Government Scholarship
Closing: Jun 2023
https://lnkd.in/gR434_yx


25. Helmut-Schmidt-Programme PPGG
Closing: Jul 2023
https://lnkd.in/gn-nUuaE


26. Orange Knowledge Programme
Closing: Aug 2023
https://lnkd.in/gDZAhP7E


27. Hubert H. Humphrey Fellowship Program
Closing: Aug 2023*
https://lnkd.in/gEqDgJ45


28. DAAD Scholarship
Closing: Sep 2023
https://lnkd.in/gjNec6BU


29. Cambridge University Scholarships
Closing: Oct 2023
https://lnkd.in/gSQA98N9


30. Gates Cambridge Scholarship
Closing: Oct 2023
https://lnkd.in/gCB6nsJp


31. Graduate Research Scholarships
Closing: Oct 2023
https://lnkd.in/gS_-d4xM


32. Government of Ireland Postgraduate Scholarships
Closing: Oct 2023
https://lnkd.in/g6KM_Xjs


33. Chevening Scholarship
Closing: Nov 2023
https://lnkd.in/gHpybbQ9


34. Swiss Government Excellence Scholarships
Closing: Nov 2023
https://lnkd.in/gJBWQdKS


35. Canada Graduate Scholarships
Closing: Dec 2023
https://lnkd.in/gSWR2M29

عکس را پرینت بگیرید بزنید سینه دیوار اتاق
عکس را پرینت بگیرید بزنید سینه دیوار اتاق