هاردتک، کابوس سرمایه‌گذار خطرپذیر!

هاردتک، کابوس سرمایه‌گذار خطرپذیر!
اگر یک دلیل وجود داشته باشد بر این‌که چرا تقریبا هیچ استارتاپ‌ هاردتکی...