نصب آسان هدوپ به صورت تک نود

نصب آسان هدوپ به صورت تک نود
حداقل یک گیگابایت حافظه رم (پیشنهاد شده: 2 گیگابایت حافظه رم)توانایی...