ذهن‌آگاهی: نقشه راه و منابع

دوستان عزیزم سلام،

این هفته در حال مطالعه و پژوهش در مورد مراقبه و ذهن‌آگاهی هستم. انتظار دارم از این مسیر پیش برم:

The power of now: A guide to spiritual enlightenment. Eckhart Tolle.

کتاب ۲:

Make Time: How to Focus on what Matters Every Day by Jake Knapp and John Zeratsky

  • کتاب ۳:

Wherever You Go, There You Are by Jon Kabat-Zinn

  • کتاب ۴:

The Untethered Soul by Michael A. Singer

  • کتاب ۵:

The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness: How Mindfulness Can Change Your Life in Ten Minutes a Day by Andy Puddicombe

کتاب‌ها براساس میزان اهمیت و شناس بودن و از میان لیست وب‌سایتی معتبر انتخاب شده‌اند. علاوه بر نسخه فارسی، منبع اصلی مرور کتاب‌ها، وب‌سایت انگلیسی‌زبان بلینکیست هست.

خوب فکر کنم این لیست برای شروع خوب باشه. طبعا متناسب با پیشرفت اصلاح انجام می‌دهم. امیدوارم مشارکت شما رو داشته باشم و با هم پیش بریم.

اگر می‌خواید با هم پیش بریم ایمیل‌تون رو برام بفرستید تا اطلاعاتی که بدست می‌یارم رو باهاتون به اشتراک بذارم. به عنوان پیشنهاد می‌شود گروه واتساپ هم ساخت.

ذهن‌آگاهی یعنی آگاهی کامل از لحظه حال و حس کردن بدن و طبیعت
ذهن‌آگاهی یعنی آگاهی کامل از لحظه حال و حس کردن بدن و طبیعت

منابع پشتیبان که مورد استفاده قرار می‌دهم:

کتاب‌ها:

مقالات:

English

1- Kabat‐Zinn, Jon. "Mindfulness‐based interventions in context: past, present, and future." Clinical psychology: Science and practice 10.2 (2003): 144-156. PDF

2- Kabat-Zinn, Jon, Leslie Lipworth, and Robert Burney. "The clinical use of mindfulness meditation for the self-regulation of chronic pain." Journal of behavioral medicine 8.2 (1985): 163-190.

3- Kabat-Zinn, Jon. "Mindfulness-based stress reduction." Constructivism in the Human Sciences 8.2 (2003): 74. PDF

4- Miller, John J., Ken Fletcher, and Jon Kabat-Zinn. "Three-year follow-up and clinical implications of a mindfulness meditation-based stress reduction intervention in the treatment of anxiety disorders." General hospital psychiatry 17.3 (1995): 192-200. PDF

5- Davidson, Richard J., et al. "Alterations in brain and immune function produced by mindfulness meditation." Psychosomatic medicine 65.4 (2003): 564-570. PDF

6- Brown, Kirk Warren, and Richard M. Ryan. "The benefits of being present: mindfulness and its role in psychological well-being." Journal of personality and social psychology 84.4 (2003): 822. PDF
ذهن‌آگاهی در ادامه پروژه یادگیری سریع هست. نقشه راه یادگیری سریع رو می‌تونید اینجا ببینید.