دریبل بهانه‌ای است، برای برگزاری رویدادی که دیزاینر‌های دیجیتال را گرد هم بیاورد تا بتوانیم فضای مناسبی جهت برقراری ارتباط متقابل و اشتراک تجربه‌ها بسازیم.