این افراد انتشارات تیله سافت را دنبال می‌کنند:

‏یک چند پشیمان شدم از رندی و مستی | ‏عمری است پشیمان ز پشیمانی خویشم... ‏
یک دهه هشتادی | عاشق الکترونیک | برنامه نویسی | طراحی وب | و پیشرفت
نوشتن بلد نیستم
دانشجوی it و محقق ارزهای دیجیتال
روز به روز با داستان ها و اخبار تیله سافت خاطره می سازیم :) - سایت تیله سافت : TileSoft.ir