چند سالی هست بعنوان مترجم و نویسنده محتوا به صورت فریلنس کار میکنم