مدیر ارشد فن‌آوری اطلاعات و بنیان‌گذار شرکت فیوتک، با تجاربی در زمینه مدیریت، برنامه نویسی سمت سرور و امنیت سایبری