دانش آموخته مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف و مدیر فنی شرکت مشاوران نرم افزاری اعوان. علاقه مند به معماری راه حلهای نرم افزاری