علاقه مند به کامپیوتر و برنامه نویسی و نوشتن و خواندن تجربیات دیگران در حوزه های مختلف به ویيه کامپیوتر هستم.