شناسه یکتای دستگاه اندرویدی android device unique id

شناسه یکتای دستگاه اندرویدی android device unique id
سلام. در برنامه نویسی اندروید، یه موضوعی که خیلی وقت پیش بهش برخورده ب...