هنگام توقف زمان چه رخ خواهد داد؟

اگر شما زمان را متوقف میکردید، دیگر قادر به دیدن هیچ چیزی نبودید. زیرا با توقف زمان،فوتون های نوری نیز ثابت و بی حرکت میشدند و با توجه به عدم برخورد فوتون ها به شبکیه ی چشم، دیگر عمل دیدن برایتان میسر نمی شد.

زمان اکنون در حال کند شدن است اما به دلیل آهسته بودن این فرایند انسان متوجه آن نمی شود.
به این ترتیب دانشمندان نظریه انبساط جهان را نقض کردند. دانشمندان معتقدند که این فعل و انفعالات به فروپاشی فضا منجر می شود. دلیل توقف زمان می تواند یک انفجار بزرگ باشد، اتفاقی که بعد از آن هستی ما بوجود آمد.
به گفته دانشمندان توقف زمان بعد از گذشت میلیون ها سال رخ خواهد داد و این یک فرایند برگشت ناپذیر است که پس از فضا، واحدهای جدید فیزیکی بوجود خواهند آمد.

مطالب اضافه: همچنین در ژوئن ۲۰۱۴ (خرداد ۱۳۹۳) فیزیکدانان دانشگاه کوئینزلند استرالیا توانستند پدیده «سفر در زمان» را برای ذرات نور (فوتون) شبیه‌سازی کنند. آن‌ها با استفاده از فوتون توانستند این پدیده شگفت‌انگیز که از خواص کوانتومی ذرات است را برای نخستین بار شبیه‌سازی کنند.