🎉 جشن روز آزادی نرم افزار ۱۳۹۸ 🎉

🎉 جشن روز آزادی نرم افزار ۱۳۹۸ 🎉
🗓 جمعه هشتم شهریور ماه ⏰ ساعت ۱۴ تا ۲۱ 📍 باغ کتاب تهران 📌 مشارکت و ور...