ویرگول؛ جوانه امید در زمین سخت محتوا - گفتگوی کارگاه با علی آجودانیان

ویرگول؛ جوانه امید در زمین سخت محتوا - گفتگوی کارگاه با علی آجودانیان
گفتگو با علی آجودانیان بنیان‌گذار و مدیرعامل ویرگول در پادکست کارگاه