شاید شما هم یکی از ما OCDها باشید!

شاید شما هم یکی از ما OCDها باشید!
قبلا توی پست «چی می‌خواستیم... چی شد...» قول داده بودم که از اوسی‌دی ب...