آتشکده جاویدان، الگوی پارسه

آتشکده جاویدان در شهرستان مسجد سلیمان جای (قرار) دارد. این سازه (بنا) از آنِ (متعلق) به هفت سده پیش از (قرن قبل از) زاد روز (میلاد) مسیح است. بر پایه دیدگاه (بنا بر نظر) برخی کارشناسان، سازندگانِ و مهرازگرانِ (معماران) تخت جمشید (نام درست تر آن پارسه) از آن الگو (الهام) گرفته‌اند.

برترین (مهمترین) ویژگی (مشخصه) آتشکده جاویدان به کار نبردن (استفاده نکردن) از ملات و گذاشتن سنگ خشک روی سنگ خشک دیگر است. این آتشکده در گذشته همواره آتشی در آن جای (قرار) داشته است که پایگاه (مقر) فرمانروایی (حکومتی) پارس‌ها بوده است.

این آتشکده به دستور یکی از پادشاهان هخامنشی ساخته شده است؛ و هرکدام از سنگ‌های به کار رفته در آن در نزدیک به (یا کم و بیش) (حدود) ۵ تن وزن دارند. در ساخت آن از هیچ گونه ملاتی از همچون (جمله) سیمان به کار برده (استفاده) نشده است. مهراب (محراب) وابسه و پیونددار (مربوط) به آتشکده وابسته به (مربوط) به ۷ تا (الی) ۸ سده پیش از زاد روز مسیح (قرن قبل از میلاد) است؛ که یک سکو به اندازه ۲۰ پا در ۲۵ پا در آن جای (قرار) دارد.

آبشخور نوشتار ویکی پدیا فارسی

https://virgool.io/pishineh-eran-shahr/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D9%83%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%87-ulxptssd9kim