عوامل پیدا و پنهان در مسیر ناکامی: عواملی که تحت کنترل کامل ما نیستند و بر سر مسیر برنامه‌ریزی مان قرار دارند

با دقت فراوان، برنامه‌ای برای سال پیش رو تنظیم می‌کنید. هزار بار جزئیاتش را مرور می‌کنید تا مبادا چیزی از قلم افتاده باشد. سعی می‌کنید که همه‌ی جوانب را در نظر بگیرید تا در راه مشکلی پیش نیاید. با این همه دقت و وسواس، چقدر ممکن است که آنچه که در نظر دارید، حاصل نشود؟

راستش را بخواهید، خیلی زیاد! حقیقت آن است که حصول نتیجه و دستیابی به اهدافی که تعریف می‌کنیم، جز خودِ ما، به عوامل دیگری نیز مرتبطند و از آن‌ها تاثیر می‌پذیرند.


https://virgool.io/raahro/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-urmdwzuyy353


در مطلب دیگری در این پرونده، درباره‌ی این صحبت کردیم که برنامه‌ریزی در شرایط نابسامان و پیچیده اهمیت و اولویت بیشتری می‌یابد. در همان مطلب، تاکید کردیم که با بازشناسی این شرایط، امکان و توانِ بیشتری برای مواجهه‌ی بهتر خواهیم یافت. حال بیایید، نگاهی نزدیک‌تر به این شرایط خاص، متناسب با جغرافیای کشورمان بیاندازیم.

به احتمال خیلی زیاد، مواجهه با این شرایط را پیش‌تر تجربه کردید، اما بازتعریف‌شان، علاوه بر اینکه نمکی بر زخم‌های‌مان است، خالی از لطف هم نیست! در این مقاله بنا داریم تا اولا، شما را با برخی از این دست پیشامدها، موقعیت‌ها و رخدادها که می‌توانند مخل برنامه‌ریزی و مانعی در سر راه‌تان باشند آشنا کنیم و دوما، پیشنهادهای عملی و واقعی ارائه کنیم تا اگر -خدا ناکرده۰ با این اتفاقات مواجه شدید، تصمیم و اقدامی بهینه در پیش بگیرید.
عدم ثبات اقتصادی

به احتمال زیاد اولین بحرانی که در ایران با آن -به کرات- مواجه شدید و باز هم به احتمال زیاد، ممکن است همین حالا و همزمان با خواندن یا شنیدن این مطلب هم به نوعی با آن دست به گریبان باشید، مشکلات اقتصادی‌ست.

پول، وجه موثر بر هر کار و اقدامی‌ست و بدون در اختیار داشتنِ آن، تقریبا هر تلاشی بی‌اثر است. اما بیشتر از بی‌پولی، این بی‌ثباتی‌ست که بر کار و زندگی‌مان تاثیرگزار است و امکان برنامه‌ریزی را از ما می‌گیرد.

شاید بتوان با کارِ بیشتر بر کمبود منابع مالی فائق آمد، اما بی‌شک، نمی‌توان بر ارزشِ پول تاثیری گذاشت و نوسانات موجود دربازار پولی را کنتزل کرد.

این یک «واقعیت» است که باید آن‌را بپذیریم. پذیرش این واقعیت شاید در ظاهر گره‌ای را باز نکند، اما حداقل، جلوی ایجاد گره‌های تازه را می‌گیرد.
ناپایداری شرایط سیاسی

تحولات سیاسی، از آنچه که در برخورد اول به نظر می‌رسد وسیع‌تر است. چالش‌های سیاست داخلی در کنار مشکلات سیاست خارجی، ما را در موقعیتی قرار داده